A MAGYAR VETERÁN REPÜLŐK SZÖVETSÉGE

Dr. PUKY ÁRPÁD  -  GYÖNGYÖSI SZERVEZETE

Gyöngyös  Fő tér 9.

 

 

 

A szervezetről:

1998. szeptember 11-én alakult, Gyöngyös város repüléstörténeti múltjának és jövőjének népszerűsítésére.  Gyöngyös Fő tér 9. sz. alatt működik,  a  Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület épületében. 30-35 fő aktív és 10-15 fő pártoló, tiszteletbeli taggal rendelkezik.

 

A repülőtér múltjáról:

A repülőteret lelkes kisiparosok, tanárok, diákok hozták létre Dr. Puky Árpád Gyöngyös város egykori neves polgármestere önzetlen irányításával, támogatásával.

A város által adományozott „legelő”-n létesített repülőteret 1931. október 11-én adták át rendeltetésének. Dr. Puky Árpád akkori polgármester hosszú időn keresztül elnöke és menedzsere volt az egyesületnek.

Ma a város a pipishegyi repülőteret a „Város Történelmi Örökségé”-nek tekinti.

 

A szervezet célja, feladata:

A szervezet felvállalja Gyöngyös város repüléstörténeti múltjának kutatását, rögzítését, hagyományainak ápolását. Megszervezi a pilóták sírjainak kegyeleti gondozását, azokra repülős jellegű relikviák elhelyezését.

Fő feladatának tekinti a szervezet a kegyeleti tevékenységen túl, a helyi repülés történeti múltjának kutatását, ismeretének terjesztését. Gyöngyös város  egyetértésével a helyi repülés történeti dokumentumait, visszaemlékezéseit, írásos és fényképes anyagát feldolgozva könyv formájában közkinccsé kívánja tenni a jövő nemzedék számára. A dokumentációs anyag terjedelme miatt a könyvkiadás két kötetben lehetséges. Az első kötetben a hullámrepülés történeti anyagát dolgozzák fel1944-től kezdődően. Ezt követi az „általános” repüléstörténeti rész feldolgozása az alapítás éveitől.

 

Támogatás:

A szervezet non profit formában működik, ezért fenntartásához, céljainak eléréséhez szükséges összegeket pályázatok útján illetve szponzori segítség igénybevételével tudja előteremteni. Szívesen fogadja a társadalom támogatását, mind anyagi mind egyéb adományok formájában.