1995. évi XCVII. TÖRVÉNY

a légi közlekedésrõl

A Magyar Köztársaság légterében végzett repülések szabadsága, a légi közlekedésnek és az azzal összefüggõ egyéb tevékenységnek, a légi közlekedés biztonságának, a nemzetközi szerzõdésekben foglalt kötelezettségek teljesítésének, valamint a polgári és az állami légi közlekedés együttmûködésének továbbfejlesztése céljából az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja:

ELSÕ RÉSZ

Bevezetõ rendelkezések A törvény hatálya

Az állam feladatai

Hatósági jogkör

MÁSODIK RÉSZ

A magyar légtér A magyar légtér

A magyar légtér igénybevétele

A magyar légtér jogosulatlan igénybevétele

HARMADIK RÉSZ

A légi közlekedés I. fejezet A légi jármû nyilvántartása és azonosító jelzései A légi jármû lajstrom

A légi jármû felségjele és lajstromjele

A légi jármû nyilvántartás

Az állami légi jármû nyilvántartása és jelzései

II. fejezet

Engedélyek és bejelentési kötelezettség Az üzemben tartási engedély

Különleges engedélyek

III. fejezet

A légi közlekedési és a légi közlekedéssel összefüggõ tevékenységek Az engedély

A légi személyszállítás és a légi árufuvarozás

A légi jármûvel végzett egyéb gazdasági tevékenység

A légi jármû és a légi közlekedéssel kapcsolatos eszköz gyártása, javítása, karbantartása

A légi közlekedési szakszemélyzet képzése

A nyilvános repülõrendezvény

Légi jármû bérbeadása

A nem gazdasági célú légi közlekedési vagy légi közlekedéssel összefüggõ tevékenység

NEGYEDIK RÉSZ

A repülõtér A repülõtér

Az állam tulajdonában lévõ repülõtér elidegenítése

A repülõtér igénybevétele

A zajterhelés elleni védekezés

Az idegen ingatlannal kapcsolatos rendelkezések

A koncesszió

ÖTÖDIK RÉSZ

A légi közlekedésbiztonság I. fejezet A légi jármû mûszaki alkalmassága A típusalkalmasság

A légialkalmasság

II. fejezet

A repülõtér biztonságos használata

III. fejezet

A légi közlekedés szabályai

IV. fejezet

A légi közlekedés szakszemélyzete A szakszolgálati engedély

A légi jármû parancsnoka

V. fejezet

A légiforgalmi szolgálatok

VI. fejezet

A légi közlekedési balesetek és a rendkívüli repülõesemények

HATODIK RÉSZ

HETEDIK RÉSZ

A biztosítás

NYOLCADIK RÉSZ

Fogalommeghatározások

KILENCEDIK RÉSZ

Vegyes és záró rendelkezések